Δημιουργικό Εργαστήρι Γνώσεων

Γενέθλιοι Άγγελοι

Ο καθένας μας από τη στιγμή της γέννησής του έχει δίπλα του τρεις Αγγέλους, οι οποίοι δεν είναι μόνο προστάτες και οδηγοί μας, αλλά και ενεργητικές παρουσίες που έρχονται να μας προσδώσουν συγκεκρι

Το Εκκρεμές και η Χρήση του

Το Εκκρεμές είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί ανασύροντας απαντήσεις από το υποσυνείδητό μας.

Σεμινάριο Θιβετιανό Μασσάζ

Σεμινάριο Θιβετιανού Μασσάζ (1ου Επιπέδου)
Πηγή ψυχικής & σωματικής ευημερίας.

Το Neuro Linguistic Programming (NLP) είναι η μελέτη του πώς σκεφτόμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Μέσα στη διαδρομή της ζωής συλλέγουμε διαφόρων ειδών «προγράμματα».

Η Ιόχρους Φλόγα

Το Ιόχρουν Πυρ ήρθε στον υλικό κόσμο από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και η χρήση του ήταν γνωστή στις τρεις πρώτες Ρίζες-Φυλές, κάτω από την καθοδήγηση των Αγγέλων του Ιόχρου Πυρός και των άλλ