Εναλλακτικές Θεραπείες

SRT

Η Θεραπεία Πνευματικής Απόκρισης (SRT) δημιουργήθηκε το 1980 από τον Robert Dezler στην Αμερική.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210.4133131

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες....

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210.4133131

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες....

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210.4133131

Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες....

Η ενεργειακή αναδόμηση DNA είναι μία θεραπεία η οποία δημιουργήθηκε ύστερα από 22 χρόνια εμπειρίας στην εναλλακτική θεραπευτική και περιλαμβάνει τεχνικές οι οποίες έχουν δομηθεί και αναπτυχθεί στην