Καθαρισμός Κάρμα

Καθαρισμός Κάρμα

Ένας δυνατός καθαρισμός του κάρμα με τη βοήθεια του Αρχάγγελου Μιχαήλ και της Ιόχρου Φλόγας.
Απαλλαγμένοι πια, από τα βάρη του παρελθόντος μπορούμε να επιλέξουμε ελεύθερα την πορεία της ζωής μας και να έλξουμε όσα επιθυμούμε και χρειαζόμαστε.
Κόστος 20 ευρώ.
Κρατήσεις θέσεων στο 210- 41 33 131.

01/11/2017