Αστρική Προβολή

Αστρική Προβολή

Η αστρική προβολή είναι μια εξωσωματική εμπειρία.
Ως εξωσωματική εμπειρία μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο νιώθει πως βρίσκεται εκτός του φυσικού του σώματος. Σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον του, να δει κάπου το σώμα του ακίνητο, να αισθάνεται ότι απλά αιωρείται ή να βρεθεί σε άλλες περιοχές της Γης και «άλλων κόσμων», πραγματικών ή μη.
Η αστρική προβολή πραγματοποιείται με το αστρικό σώμα το οποίο είναι μια άλλη μορφή της Συνείδησης έτσι όπως είναι και το φυσικό σώμα. Είναι το εργαλείο του Εαυτού για να αντιληφθεί άλλης συχνότητας πραγματικότητες και έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει πέρα από το χώρο και το χρόνο.
Σε κανονικές συνθήκες η Συνείδηση μας είναι διασκορπισμένη παντού στο φυσικό σώμα. Αντιλαμβανόμαστε εμπειρίες του Αστρικού Σώματος ασυνείδητα στον ύπνο , τις οποίες ονομάζουμε ΟΝΕΙΡΑ. Ενώ, κάποιος μπορεί να έχει εμπειρίες του Αστρικού Σώματος συνειδητά στο Διαλογισμό.
Ελάτε να ταξιδέψουμε συνειδητά και να γνωρίσουμε το αστρικό πεδίο.

29/11/2017