3ος Κύκλος

Ολοκλήρωση και Συντονισμός Θεραπευτή Ενεργειακής Αναδόμησης DNA
Ενδεικτικά περιλαμβάνει:
• Prana’s: Ανάλυση, σημασία, ονοματολογία, τρόποι πού κινούνται καί επηρεάζουν το σώμα.
• Εισαγωγή στήν Πνευματοθεραπευτική.
• Εισαγωγή σε Τεχνικές Ύπνωσης.
• Ολοκλήρωση καί κατανόηση τών Chakra, ο ρόλος τους στο ενεργειακό μας σώμα σε σχέση με τήν ολοκλήρωσή μας σάν Φωτεινά όντα.
• Ανάλυση τεχνικών γιά τα Chakra σύμφωνα με τα προβλήματα πού επιφέρουν στό ανθρώπινο σώμα.
• Ολοκληρωμένες θεραπείες ανάλογα με τήν πάθηση.
• Mantra γιά επίτευξη στόχων.
• Πρωτόκολλο Ενεργειακής Αναδόμησης DNA.