Πνευματικός Καθαρισμός

Το σεμινάριο αυτό είναι ανοιχτό μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει και τους 4 κύκλους σεμιναρίων Πνευματικής Αναζήτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων στο 210.4133131