Ινδικό Μασσάζ Σώματος

Ινδικό Μασσάζ Σώματος

Η συγκεκριμένη μάλαξη γίνεται με την εφαρμογή ζεστού λαδιού.
Άλλωστε σύμφωνα με το Αγιουρβεδικό σύστημα υπάρχουν τρεις ενέργειες που επηρεάζουν τον άνθρωπο:

VATTA= ΑΕΡΑΣ,
PITTA= ΦΩΤΙΑ,
KAPHA= ΝΕΡΟ.
Κύριος στόχος της μάλαξης είναι να ομαλοποιήσει τις ενέργειες σε κάθε άτομο σύμφωνα με τη φυσιολογία του.
• Η Ινδική μάλαξη ξεκινάει με μια σειρά αναπνευστικών ασκήσεων με την καθοδήγηση του θεραπευτή έτσι ώστε να οξυγονωθούν οι ιστοί. Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί το στοιχείο του Αέρα.)
• Στη συνέχεια οι χειρισμοί της κίνησης ενεργοποιούν το στοιχείο της Φωτιάς.
• Τέλος επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος: εξισορρόπηση του στοιχείου του Νερού. Δηλαδή της λέμφου και του αίματος.
Τα αποτελέσματα είναι η απελευθέρωση των εντάσεων του σώματος, η αποτοξίνωση του οργανισμού, η συνολική εξισορρόπηση της ενέργειας.