Εσωτερική Αριθμολογία

«Οι αριθμοί αποτελούν την ουσία των όντων, όχι όμως οι συγκεκριμένοι, αλλά η συμβολική έννοιά τους» Πυθαγόρας.

Ο Πυθαγόρας, πατέρας των μαθηματικών και ευρύτερα γνωστός για το Πυθαγόρειο Θεώρημα, είναι ο πατέρας της εσωτερικής αριθμοσοφίας, όπου είναι η τέχνη και η επιστήμη της κατανόησης της πνευματικής σημασίας και της ομαλής προόδου κάθε εκδήλωσης. Πίστευε ότι τα πάντα είναι αριθμοί και πως οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν πνευματικές οντότητες, η παρουσία των οποίων γίνεται αισθητή μέσα στη ζωή.

Κάθε λέξη, κάθε όνομα δονείται σε έναν αριθμό και κάθε αριθμός έχει την εσωτερική σημασία του. Ο κώδικας γράμματος και αριθμού, αν κατανοηθεί σωστά και εφαρμοστεί, μας φέρνει σε μία άμεση και στενή σχέση με τη βαθύτερη νόηση του σύμπαντος.

Ανακάλυψε τη μυστική σημασία των αριθμών, δηλώνοντας ότι οι αριθμοί από το 1 έως το 9 συμβολίζουν, σε μακροκοσμική κλίμακα, παγκόσμιες αρχές. Στο ατομικό επίπεδο, τον μικρόκοσμο, αντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά, ικανότητες και γεγονότα. Πίστευε ότι το καθετί μέσα στο σύμπαν ήταν υποκείμενο σε προοδευτικές κυκλικές πορείες - προβλέψιμες μέσω των αριθμών 1 έως 9.

Η εσωτερική αριθμολογία μπορεί να αποδείξει αλήθειες και οι ψυχές να βοηθηθούν έτσι. Ανακαλύψτε το εσωτερικό σας εγώ, τις αιτίες της ύπαρξης σας και την αιώνια λάμψη του Πνεύματος.

Η αριθμολογία δεν είναι πρόβλεψη, είναι ένα είδος αυτογνωσίας που θα μας επιτρέψει να «διαβάσουμε» πολύ καλά τον εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε, να μάθουμε τις αιτίες των πόνων μας και των δυσκολιών μας. Στόχος της δεν είναι να μας επαινέσει ή να μας απογοητεύσει ή να μας πει το μέλλον, αλλά να μας δώσει τη γνώση των αριθμών έτσι ώστε εμείς να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητές μας για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή μας.