Εκπαίδευση Θεραπευτή

Εκπαίδευση Θεραπευτή Ενεργειακής Αναδόμησης DNA
ΣΤΑΔΙΑ:
• 1ος Κύκλος
• 2ος Κύκλος
• 3ος Κύκλος
• Πιστοποίηση Θεραπευτή Ενεργειακής Αναδόμησης DNA.

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
1ος ΚΥΚΛΟΣ: Σαββατοκύριακο, 14 ΩΡΕΣ Διδασκαλίας.
2ος ΚΥΚΛΟΣ: Σαββατοκύριακο, 14 ΩΡΕΣ Διδασκαλίας.
3ος ΚΥΚΛΟΣ: Σαββατοκύριακο, 14 ΩΡΕΣ Διδασκαλίας.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
1ος ΚΥΚΛΟΣ: 1 Φορά/Εβδομάδα, 3 ΩΡΕΣ Διδασκαλίας.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 7 Εβδομάδες.
2ος ΚΥΚΛΟΣ: 1 Φορά/Εβδομάδα, 3 ΩΡΕΣ Διδασκαλίας.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 7 Εβδομάδες.
3ος ΚΥΚΛΟΣ: 1 Φορά/Εβδομάδα, 3 ΩΡΕΣ Διδασκαλίας.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 7 Εβδομάδες
ΟΙ ΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ (18:30 – 21:30)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ DNA:
ΧΡΟΝΟΣ: 5 ΗΜΕΡΕΣ, 3 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ.
ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ (18:30 – 21:30).

• Σε όλα τα σεμινάρια δίνεται γραπτώς η ύλη διδασκαλίας (περίπου 100 σελ./Κύκλο).
• Παρέχεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης στούς 3 Κύκλους, καί Δελτίο Αναγνώρισης – Πιστοποίησης (Ταυτότητα), στο σεμινάριο Πιστοποίησης Θεραπευτή Ενεργειακής Αναδόμησης DNA με αριθμό Μητρώου Θεραπευτή.