Διαλογισμός

Διαλογισμός

Συναντιόμαστε και ανακαλύπτουμε καινούργια μονοπάτια για τον εσωτερικό μας εαυτό μέσω του διαλογισμού:
-μαθαίνουμε να χαλαρώνουμε.
-βελτιώνουμε την υγεία μας.
-καταπολεμάμε το άγχος.
-αυξάνουμε την αντίληψή μας.
-γαληνεύουμε το μυαλό μας.
-γινόμαστε ένα με τον πραγματικό εαυτό μας και καταλαβαίνουμε τις πραγματικές μας ανάγκες.

Κάθε Τρίτη στις 20.00 και κάθε Παρασκευή 20.30